Beställning/bokning av kurs

 

Vi levererar utbildningar och kurser främst i de nordiska länderna. Då vi är ett svenskt företag är det svensk lag och rättspraxis som gäller. Valutan är alltid i svenska kronor. Alla beställningar är bindande, men det finns möjlighet att omboka beställd och betalt kurstillfälle enligt följande:

PRIVATPERSON
Privatperson som beställt och betalt kurs, kan senast 14 dagar före kursstart omboka kurs till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfälle.

Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs.
Tillståndet skall omfatta såväl köpets genomförande som målsmans medgivande till att beställaren får genomföra beställd kurs.

Vid sjukdom eller annat förhinder hänvisas kunden till sitt egna försäkringsskydd, t.ex. via hemförsäkring.

FÖRETAG
Företag som beställt och betalt kurs, kan senast 14 dagar före kursstart, omboka kurstillfälle till ett senare tillfälle inom ett år från första bokningstillfälle.

Företag kan senast i samband med kursstart meddela annan kursdeltagare istället för kursdeltagare som fått förhinder.

Vid inköp av utbildning/kurs för företag/organisations räkning är beställaren ansvarig för att inköpet sker i enlighet med företaget/organisationens rutiner och delegationer.

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller som på annat sätt medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Betalning

 

Företag/organisationer kan betala kursavgiften mot faktura eller med kort.

Vid fakturabetalning genomförs sedvanlig kreditprövning och fakturan överlåter vi till ett finansbolag – inga extra avgifter tillkommer för er.

Privatpersoner erhåller faktura som skall vara betald 10 dagar innan kursstart. Om betalning uteblir avbokas kursplatsen och vi kan inte garantera någon plats vid utbildningen.

Företag erhåller faktura som skall vara betald 5 dagar innan kursstart. Om betalning uteblir avbokas kursplatsen och vi kan inte garantera någon plats vid utbildningen.

 

Delbetalning (gäller endast privatperson)

 

Vi erbjuder delbetalning av kursavgiften på 12 eller 24 månader.

När du skickar in din kursbokning accepterar du att vi gör en sedvanlig kreditprövning och att en kreditupplysning tas.

Om du väljer delbetalning på 12 månader blir totalpriset för utbildningen 10% dyrare än vid kontant betalning.

Om du väljer delbetalning på 24 månader blir totalpriset för utbildningen 20% dyrare än vid kontant betalning.

Vid delbetalning gäller att inköpet inte får vara mindre än 500 kr och inte mer än 60.500 kr.

Ångerrätt (gäller endast privatperson)

Som privatperson har du full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du beställt och betalt kursen/utbildningen under förutsättning att kursen/utbildningen ej påbörjats.

Om du vill ångra köpet måste du kontakta oss via e-post eller brev.

Bifoga alltid kopia på kvitto av inköpet samt om möjligt kopia av bokningsbekräftelse som utskickas i samband med beställning.

Undantag för ångerrätten är eventuella tjänster som är specialbeställda av dig som kund.

Efter att vi har mottagit och kontrollerat uppgifterna så gör vi återbetalning inom 5 arbetsdagar.

Reklamationer

Skulle beställd tjänst ej uppfylla de krav eller utfästelser som vi givit så ber vi dig att alltid kontakta oss för diskussion om hur vi kan rätta till eventuella felaktigheter.

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Personuppgifter

Kunders personuppgifter som lämnas vid registrering behandlas konfidentiellt och används bara för att kunna skicka information som berör beställda tjänster.

Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan kunds samtycke.

bookingcenter.se använder cookies. Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookie politik.  Läs mer..