Grundläggande Säkerhet – Inre Fart

Grundläggande Säkerhet – Inre Fart

Kursen vänder sig till dig som ingår i besättningen ombord på ett fartyg under 500 bruttoton i fartområde inre fart. Upplägget följer direktiven i överenskommelsen som finns mellan Skärgårdsredarna och...