STCW Advanced Firefighting – Refresher

STCW Advanced Firefighting – Refresher

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i ledning av brandbekämpningsstyrka ombord på fartyg och leder fram till utbildningsbevis enligt STCW Manila A-VI/3 samt Transportstyrelsens senaste förordning. Med detta utbildningsbevis kan du söka och få ut ett...