STCW ECDIS – GENERIC MODEL COURSE

STCW ECDIS – GENERIC MODEL COURSE

Kursen vänder sig till bryggbefäl som tjänstgör på ECDIS-utrustade fartyg där första utbildningssteget är en generisk ECDIS-utbildning enligt IMO Model Course 1.27. Vår ECDIS-kurs är godkänd av Transportstyrelsen och uppfyller de generiska kraven för att segla på ett...

bookingcenter.se använder cookies. Genom att fortsätta ger du oss tillåtelse att lagra cookies enligt vår Cookie politik.  Läs mer..