STCW Medium Refresherweek

STCW Medium Refresherweek

Fortbildningskurser för Grundläggande säkerhet, Avancerad brand samt Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar Enl. STCW Manila A-VI/1.1-1.4, 2-1 och 3 samt Transportstyrelsens senaste...